Hopp til innholdet

CV

Nestleder - Studentorganisasjonen i Agder (Juli 2023 - DD)


Gruppe og verv tilknyttet jobben:

Medlem av Styringsgruppa for uia.no
Medlem av Arbeidsgruppa for biologisk mangfold på UiA

Studentleder - Studentorganisasjonen i Agder (Juli 2022 - Juni 2023)

I jobben som leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA) er jeg den som skal tale og fremme UiA studentenes meninger. Dette betyr også at jeg er den UiA ledelsen henvender seg til når de ønsker studentenes perspektiv. Jeg representerer derfor studentene også på Hovedtilitsvalgsmøtene på UiA.

I denne jobben har jeg også sitte i diverse styringsgrupper:
Styringsgruppa for det nye
Studenthuset i Kristiansand
https://skippergata24b.no/
Studentrådet i Grimstad
Studentrådet i Kristiansand
Jeg har også deltat forskjellige møter som:
Dekanrådsmøtene (ukentlig)
Hovedtillitsvalgts møte (annen hver uke)

 • August 2023 – Juni 2024: Varamedlem i Studentrådet ved Grimstad kommune
 • August 2023 – Juni 2024: Varamedlem i Studentrpdet ved Kristiansand kommune
 • August 2022 – Juni 2023: Nestleder i Studentrådet ved Grimstad kommune
 • August 2022 – Juni 2023: Medlem av studentrådet i Kristiansand Kommune
 • August 2021 – Juni 2022: Vitenskapelig ansatt ved Universitetet i Agder
 • September 2016 – Mai 2018: Praksiselev ved Telia Kuben

Frivillige verv

Hønefoss spillforening
 • Februar 2024 – DD: Økonomiansvarlig i Hønefoss Spillforening
 • Janaur 2019 – DD: Styremedlem i Hønefoss Spillforening
Clio studentforening
 • Juli 2023 – Juni 2024: Økonomiansvarlig i Clio Studentforening
 • Juli 2022 – Juni 2023: Nestleder i Clio Studentforening
 • Juli 2020 – Juni 2022: Leder i Clio Studentforening
Unge Pirater/Piratpartiet
 • April 2020 – mars 2022: Sentralstyremedlem i Piratpartiet Norge
 • Desember 2019 – mars 2022: Leder i Unge Pirater
 • Oktober 2018 – Desember 2019: Økonomiansvarlig i Unge Pirater
Annet
 • Oktober 2023 – DD: Medlem av ledergruppen i Grimstad Næringsforening ung
 • Juni 2023 – Juni 2024: Medlem i Nasjonalt fagorgan for historie ved Universitets- og høgskolerådet
 • Juli 2021 – Juni 2022 Varamedlem i Museumsrådet ved Universitetet i Agder
 • Juli 2021 – juni 2022 Varamedlem i Fakultetstyret ved Humaniora og Pedagogik
 • Juli 2021 – Juni 2022 Studentparlaments medlem i Studentorganisasjonen i Agder
nb_NONorsk bokmål